Սննդի սիրահարներ կա՞ն

Մուրաբա

Թզի մուրաբա

Բաղադրություն՝ թարմ թուզ, շաքարավազ, լիմոնաթթու, վանիլին:

Բաղադրություն՝ թարմ թուզ, շաքարավազ, լիմոնաթթու, վանիլին: Պահել +0°С-ից +25°С ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության ոչ ավել, քան 75% պայմաններում։ Բացելուց հետո պահել սառնարանում ոչ ավել, քան 1շաբաթ: Պահման ժամկետը՝ 24 ամիս։ Արտադրության ժամկետը նայել կափարիչի վրա։
Մուրաբա

Սպիտակ կեռասի մուրաբա

Բաղադրություն՝ թարմ սպիտակ կեռաս առանձ կորիզների, շաքարավազ, լիմոնաթթու, վանիլին:

Բաղադրություն՝ թարմ սպիտակ կեռաս առանձ կորիզների, շաքարավազ, լիմոնաթթու, վանիլին: Պահել +0°С-ից +25°С ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության ոչ ավել, քան 75% պայմաններում։ Բացելուց հետո պահել սառնարանում ոչ ավելի, քան 1 շաբաթ: Պահման ժամկետը՝ 24 ամիս։ Արտադրության ժամկետը նայել կափարիչի վրա։
Մուրաբա

Վարդի մուրաբա

Բաղադրություն՝ վարդի թերթիկներ, շաքարավազ, լիմոնաթթու:

Բաղադրություն՝ վարդի թերթիկներ, շաքարավազ, լիմոնաթթու: Պահել +0°С-ից +25°С ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության ոչ ավել, քան 75% պայմաններում։ Բացելուց հետո պահել սառնարանում ոչ ավել, քան 1 շաբաթ: Պահման ժամկետը՝ 24 ամիս։ Արտադրության ժամկետը նայել կափարիչի վրա։
Մուրաբա

Դդումի մուրաբա

Բաղադրություն՝ թարմ դդում, շաքարավազ, լիմոնաթթու, վանիլին։

Բաղադրություն՝ թարմ դդում, շաքարավազ, լիմոնաթթու, վանիլին: Պահել +0°С-ից +25°С ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության ոչ ավել, քան 75% պայմաններում։ Բացելուց հետո պահել սառնարանում ոչ ավել, քան 1 շաբաթ: Պահման ժամկետը՝ 24 ամիս։ Արտադրության ժամկետը նայել կափարիչի վրա։
Մուրաբա

Մոշի մուրաբա

Բաղադրություն՝ թարմ մոշ, շաքարավազ։

Բաղադրություն՝ թարմ մոշ, շաքարավազ։ Պահել +0°С-ից +25°С ջերմաստիճանի և ոչ ավել, քան 75% օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում։ Բացելուց հետո պահել սառնարանում ոչ ավել, քան 1շաբաթ: Պահման ժամկետը՝ 24 ամիս։ Արտադրության ժամկետը նայել կափարիչի վրա։
Մուրաբա

Բալի մուրաբա

Բաղադրություն՝ թարմ բալ, շաքարավազ, խմելու ջուր։

Բաղադրություն՝ թարմ բալ, շաքարավազ, խմելու ջուր։ Պահել +0°С-ից +25°С ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության ոչ ավել, քան 75% պայմաններում։ Բացելուց հետո պահել սառնարանում ոչ ավել, քան 1շաբաթ: Պահման ժամկետը՝ 24 ամիս։ Արտադրության ժամկետը նայել կափարիչի վրա։
Մուրաբա

Ազնվամորու մուրաբա

Բաղադրություն՝ թարմ ազնվամորի, շաքարավազ:

Բաղադրություն՝ թարմ ազնվամորի, շաքարավազ: Պահել +0°С-ից +25°С ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության ոչ ավել, քան 75% պայմաններում։ Բացելուց հետո պահել սառնարանում ոչ ավել, քան 1շաբաթ: Պահման ժամկետը՝ 24 ամիս։ Արտադրության ժամկետը նայել կափարիչի վրա։
Մուրաբա

Սերկևիլի մուրաբա

Բաղադրություն՝ թարմ սերկևիլ, շաքարավազ։

Բաղադրություն՝ թարմ սերկևիլ, շաքարավազ։ Պահել +0°С-ից +25°С ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության ոչ ավել, քան 75% պայմաններում։ Բացելուց հետո պահել սառնարանում ոչ ավել, քան 1շաբաթ: Պահման ժամկետը՝ 24 ամիս։ Արտադրության ժամկետը նայել կափարիչի վրա։
Մուրաբա

Պոպոկի մուրաբա

Բաղադրություն՝ պոպոկ, շաքարավազ, լիմոնաթթու, համեմունքներ:

Բաղադրություն՝ պոպոկ, շաքարավազ, լիմոնաթթու, համեմունքներ: Պահել +0°С-ից +25°С ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության ոչ ավել, քան 75% պայմաններում։ Բացելուց հետո պահել սառնարանում ոչ ավել, քան 1շաբաթ: Պահման ժամկետը՝ 24 ամիս։ Արտադրության ժամկետը նայել կափարիչի վրա։
Մուրաբա

Դեղձի մուրաբա

Բաղադրություն՝ թարմ դեղձ, շաքարավազ:

Բաղադրություն՝ թարմ դեղձ, շաքարավազ: Պահել +0°С-ից +25°С ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության ոչ ավել, քան 75% պայմաններում։ Բացելուց հետո պահել սառնարանում ոչ ավելի, քան 1շաբաթ: Պահման ժամկետը՝ 24 ամիս։ Արտադրության ժամկետը նայել կափարիչի վրա։
Մուրաբա

Ծիրանի մուրաբա

Բաղադրություն՝ թարմ ծիրան, շաքարավազ, թթվայնության կարգավորիչ – լիմոնաթթու, խմելու ջուր:

Բաղադրություն՝ թարմ ծիրան, շաքարավազ, թթվայնության կարգավորիչ – լիմոնաթթու, խմելու ջուր: Պահել +0°С-ից +25°С ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության ոչ ավել, քան 75% պայմաններում։ Բացելուց հետո պահել սառնարանում ոչ ավել, քան 1 շաբաթ: Պահման ժամկետը՝ 24 ամիս։ Արտադրության ժամկետը նայել կափարիչի վրա։
Մուրաբա

Բալի մուրաբա

Բաղադրություն՝ թարմ բալ, շաքարավազ, խմելու ջուր։

Բաղադրություն՝ թարմ բալ, շաքարավազ, խմելու ջուր։ Պահել +0°С-ից +25°С ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության ոչ ավել, քան 75% պայմաններում։ Բացելուց հետո պահել սառնարանում ոչ ավել, քան 1շաբաթ: Պահման ժամկետը՝ 24 ամիս։ Արտադրության ժամկետը նայել կափարիչի վրա։